Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Rammeaftale på det specialiserede socialområde

Kommunerne og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.
Ansvarlig Anita Hemmersam
Opdateret 19.01.2017

Udviklingsstrategi og Styringsaftale

Kommunerne og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af det specialiserede socialområde i Region Syddanmark.
Aftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. 

Udviklingsstrategien indeholder den faglige udvikling af området. Styringsaftalen sikrer klare spilleregler for samarbejdet ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Rammeaftalen udarbejdes i kommunerne i samarbejde med Region Syddanmark, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet. Rammeaftalen genforhandles årligt.
 
Rammeaftalen 2017 for Syddanmark har den overordnede ambition, at der i 2017 vil være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2016 i alle kommuner og regionen. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering på de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.
 
Der er fokus på følgende temaer i 2017: 

  • Effekt – metoder der virker
  • Videndeling
  • Tværsektorielt fokus
  • Specialiseringen ud til borgerne – matrikelløse indsatser
  • Velfærdsteknologi
  • Samarbejde med civilsamfundet
  • Forebyggelse

Du kan finde aftalerne på dette link: http://www.socialsekretariatet.dk/