Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Amaliehaven

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre
Opdateret 24.04.2018

Plejecentret ønsker den bedst mulige dialog med brugere og pårørende og har derfor oprettet et bruger- og pårørenderåd.

Rådet fungerer som talerør for beboerne overfor ledelsen og de sociale myndigheder. Rådet bidrager til at sikre, at hverdagene forløber i harmoni og i overensstemmelse med de værdier, som Amaliehaven står for og skal arbejde efter. 

Det sker i praksis ved, at rådets medlemmer drøfter retningslinjerne for det daglige liv og bidrager med synspunkter til retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmødet den 30. januar 2018 kan læses her.

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmødet den 27. november 2017 kan læses her.

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmødet den 12. september 2017 kan læses her.

Medlemmer af bruger- og pårørenderåd:

Beboere:

Pårørende:

Medarbejdere:

Vakant

Hanne Bonde

Daglig leder:
Louise Dall Kirkegaard

Suppleant
Vilhelm Hørbye

Formand
Benthe Hørbye

Daglig leder
Ole Winther

 

Herluf Hansen

Plejecenterleder
Lykke Frydendall

 

Tonny Læbel

 
 

Stig Tønder

 
 

Stemningsbillede