Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Amaliehaven

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre
Opdateret 23.11.2018

Plejecentret ønsker den bedst mulige dialog med brugere og pårørende og har derfor oprettet et bruger- og pårørenderåd.

Rådet fungerer som talerør for beboerne overfor ledelsen og de sociale myndigheder. Rådet bidrager til at sikre, at hverdagene forløber i harmoni og i overensstemmelse med de værdier, som Amaliehaven står for og skal arbejde efter. 

Det sker i praksis ved, at rådets medlemmer drøfter retningslinjerne for det daglige liv og bidrager med synspunkter til retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmødet den 12. juni 2018 kan læses her.

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmødet den 23. august 2018 kan læses her.

Referat fra Bruger- og pårørenderådsmødet den 20. november 2018 kan læses her.

Medlemmer af bruger- og pårørenderåd:

Beboere:

Pårørende:

Medarbejdere:

Waldemar Lorenzen

Hanne Bonde

Daglig leder:
Louise Dall Kirkegaard

Suppleant
Vilhelm Hørbye

Formand
Benthe Hørbye

Daglig leder
Ole Winther

 

Herluf Hansen

Plejecenterleder
Lykke Frydendall

 

Tonny Læbel

Daglig leder
Sanne Knudsen

 

Stig Tønder

Serviceleder
Søren Uldall Beck
 

Stemningsbillede