Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Dybbøl Plejecenter

Bruger- og pårørenderådet er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre.
Opdateret 25.06.2020

Bruger- og pårørenderådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder. 

Rådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Rådet behandler ikke enkelte sager.

Bruger- og pårørenderådet mødes ca. fire gange årligt. Hvert år i september måned afholdes der valg.

Medlemmer af bruger- og pårørenderådet:

Beboere:

Olga Larsen

Pårørende:

Lars Bech Christensen
Bent Kjeldal
Søren Krause Andersen
Nancy Krabbe
Per Thomsen
Michael Voigt

Medarbejdere:

Maria Johannsen, plejecenterleder
Alis Hansen, daglig leder
Betina Lyck, daglig leder
Lilian Kjær Jensen, daglig leder
Gitte Lundby, aktivitetsmadrebjder

Frivillige:

Birthe Kümpel
Eva Johnsen

Maria Ingvorsen fungerer som sekretær for rådet.

Klik her for at læse referatet fra mødet den 6. december 2019.

Klik her for at læse referatet fra mødet den 23. september 2019.

Klik her for at læse referatet fra mødet den 23. maj 2019.

Stemningsbillede