Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Dybbøl Plejecenter

Bruger- og pårørenderådet er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre.
Ansvarlig Helle Petersen
Opdateret 08.12.2017

Bruger- og pårørenderådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder. 

Rådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Rådet behandler ikke enkelte sager.

Bruger- og pårørenderådet mødes ca. 4 gange årligt. Hvert år i september måned afholdes der valg.

Medlemmer af bruger- og pårørenderådet:

Beboere:

Vakant

Pårørende:

Kaj Hansen
Lars Bech Christensen
Gerner Petersen
Bent Kjeldal
Gerhardt Petersen
Søren Krause Andersen

Medarbejdere:

Maria Ingvorsen, plejecenterleder
Alis Hansen, daglig leder
Betina Lyck, daglig leder

Maria Ingvorsen fungerer som sekretær for rådet.

Klik her for at se referatet fra mødet den 7. december 2017.

Klik her for at se referatet fra mødet den 26. september 2017.

Klik her for at se referatet fra mødet den 20. juni 2017.

Stemningsbillede