Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Dybbøl Plejecenter

Bruger- og pårørenderådet er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre.
Opdateret 27.09.2018

Bruger- og pårørenderådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder. 

Rådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Rådet behandler ikke enkelte sager.

Bruger- og pårørenderådet mødes ca. 4 gange årligt. Hvert år i september måned afholdes der valg.

Medlemmer af bruger- og pårørenderådet:

Beboere:

Vakant

Pårørende:

Lars Bech Christensen
Gerner Petersen
Bent Kjeldal
Søren Krause Andersen
Nancy Krabbe

Medarbejdere:

Maria Ingvorsen, plejecenterleder
Alis Hansen, daglig leder
Betina Lyck, daglig leder
Lilian Kjær Jensen

Frivillige:

Birthe Kümpel
Eva Johnsen

Maria Ingvorsen fungerer som sekretær for rådet.

Klik her for at læse referatet fra mødet den 13. september 2018.

Klik her for at læse referatet fra mødet den 13. februar 2018.

Klik her for at se referatet fra mødet den 7. december 2017.

Stemningsbillede