Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Guderup Plejecenter

Plejecentret ønsker den bedst mulige dialog med brugere og pårørende og har derfor oprettet et bruger- og pårørenderåd.
Opdateret 05.09.2019

Rådet fungerer som talerør for beboerne overfor ledelsen og de sociale myndigheder. Rådet bidrager til at sikre, at hverdagene forløber i harmoni og i overensstemmelse med de værdier, som Guderup Plejecenter står for og skal arbejde efter. 

Det sker i praksis ved, at rådets medlemmer drøfter retningslinjerne for det daglige liv og bidrager med synspunkter til retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Medlemmer af bruger- og pårørenderådet:

Nelly Johnsen, formand, tlf. 74 45 42 75 / 51 23 13 24, 
e-mail: Nelly@pejohnsen.dk 
Sonja Jensen, 
Helen Laugesen,
Padma Ramdas,
Mona Knudsen,
Børge Moos, og
Ryan Struck
Marianne Jacobsen

Referat fra bruger- og pårørenderådsmøde 21. februar 2019.

Referat fra bruger- og pårørenderådets årsmøde 2. maj 2019.

Referat fra bruger- og pårørenderådet årsmøde 29. august 2019.

Stemningsbillede