Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Hørup Plejecenter

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Hørup Plejecenter.
Opdateret 25.08.2017

Sammensætning af bruger- og pårørenderådet på Hørup Plejecenter pr. 01.06.17.

Beboerrepræsentant:

Gerda Callesen

Pårørende til beboere på plejecentret:

Birte Sørensen, tlf. 74 40 75 36
Kristian Iversen, tlf. 74 41 55 13
Tinne Jensen, tlf. 74 40 44 66
Aage Erichsen, tlf. 51 41 80 76
Claus Martinsen, tlf. 74 40 47 58
Bente Davidsen, tlf. 29 92 49 61
Grethe Andersen, tlf. 51 93 64 70

Vennekredsrepræsentant:

Marie Christensen, tlf. 74 40 40 37

Medarbejderrepræsentanter:

Karsten Wrang, tlf. 27 90 63 51
Conny Skallebæk, tlf. 81 73 83 20
Dorthe Vagner Kastrup, tlf. 27 90 63 60

Sekretær: 

Mette Kongerslev Sonne, tlf. 27 90 55 29

Klik her for at se vedtægterne.

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder.
Bruger- og pårørenderådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og til fra Embedslægeinstitutionen.

Foto af: Indvielse af hønsegård