Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Hørup Plejecenter

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Hørup Plejecenter.
Opdateret 21.10.2019

Sammensætning af bruger- og pårørenderådet på Hørup Plejecenter pr. 01.06.19.

Pårørende til beboere på plejecentret:

Birte Sørensen, tlf. 74 40 75 36
Kristian Iversen, tlf. 74 41 55 13
Jeanet Gramm, tlf. 27 29 45 36
Lis Bernhardt, tlf. 51 21 00 29
Birgitte Herlevsen, tlf. 21 48 21 96
Birger Jønsson, tlf. 53 37 18 44
Gert Sørensen, tlf. 26 37 30 92

Vennekredsrepræsentant:

Ingolf Pedersen, tlf. 21 79 40 09

Medarbejderrepræsentanter:

Karsten Wrang, tlf. 27 90 63 51
Conny Skallebæk, tlf. 81 73 83 20
Dorthe Vagner Kastrup, tlf. 27 90 63 60

Sekretær: 

Mette Kongerslev Sonne, tlf. 27 90 55 29

Klik her for at se vedtægterne.

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder.
Bruger- og pårørenderådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og til fra Embedslægeinstitutionen.

Klik her for at se referat fra bruger- og pårørenderådsmøde 16. september 2019.

Klik her for at se referat fra bruger- og pårørenderådsmøde 4. februar 2019.

Foto af: Indvielse af hønsegård