Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

 

Bruger- og pårørenderåd - Tangshave

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre.
Opdateret 30.05.2017

Bruger- og  pårørenderådet består af følgende personer:

Brita Christensen, Formand

74 45 32 35 / 23 80 36 86

repræsenterer bolig 7 og 9

E. Kjeld Nielsen

41 40 63 12

repræsenterer bolig 3,0

Marie Kolmos

74 45 25 30 /  21 67 53 43 repræsenterer bolig 3,1

Randi Elsborg

29 84 51 92

repræsenterer bolig 5

Jane Garner

31 36 70 16

repræsenterer bolig 6

Jette Sindberg

61 68 87 61

repræsenterer bolig 8

Inger Kofoed

74 45 46 77

repræsenterer de kollektive boliger

Jette Sindberg

61 68 87 61

repræsentant for de frivillige

Bent Jessen

97 70 35 70 / 23 26 93 94

repræsentant for det tidligere 
seniorråd Als

Lone Petersen

26 13 65 42

medarbejderrepræsentant

Lisbeth Andreasen

88 72 71 74 / 21 29 45 42

centerleder

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder.

Bruger- og  pårørenderådet inddrages i fastlæggelsen af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra embedslægeinstitutionen.

Bruger – og  pårørenderådet kan varmt anbefale, at man som pårørende engagerer sig i rådets arbejde til glæde for brugernes ve og vel. Det er ikke et tidskrævende arbejde.

Kun på denne måde kan der skabes det bedste Tangshave.

Referat fra bruger- og pårørenderåd 30. august 2016

Referat fra bruger- og pårørenderåd 26. april 2016

Referat fra bruger- og pårørenderåd 1. marts 2016

Foto af bruger- og pårørenderådet ved Tangshave Plejecenter