Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Mål og værdier - Tangshave

Forvaltningen Social og Senior arbejder udfra værdierne: Nærvær, tryghed og respekt.
Opdateret 24.04.2018

Vores mission

Vores mission er på en både omsorgsfuld og værdig måde at pleje de borgere, der ikke kan klare sig selv, med det mål at styrke borgernes ressourcer, så deres hverdag bliver lettere og lysere.

Vores vision

Vores beboere og deres familie oplever Tangshave som et ansvarsfuldt og professionelt plejecenter med høj kvalitet og nærvær i den daglige pleje og omsorg.
Vores medarbejdere viser glæde ved jobbet på Tangshave, og det betyder, at de involverer beboerne i dagligdagens opgaver på en faglig, naturlig og omsorgsfuld måde og med respekt for det enkelte menneske.
Medarbejderne respekterer hinanden og teamets samlede kompetencer. Vores ambitiøse medarbejdere har viljen og modet til at give hinanden plads og lyst til at levere en førsteklasses pleje og omsorg. Sammen er vi ansvarlige for at udvikle de kompetencer, som Tangshave vil være kendt for, og som giver medarbejderne stor faglig og personlig udvikling. 

Vores værdier

Ansvarlighed, tillid, respekt, åbenhed og ærlighed vil sige, at

 • fordele opgaverne mellem sig
 • overholde tavshedspligten
 • respektere forskelligheder
 • være opmærksomme på hinanden
 • kontaktpersonen sikrer udarbejdelse af mål og opfølgning
 • henvende sig til den, der kan gøre noget ved et problem
 • respektere og trække på hinandens kompetencer
 • sige tingene til hinanden og ikke om hinanden
 • der er hjemligt uden at være rodet og urent
 • stole på, hvad den anden siger (hvis man fx må vente med at få hjælp)
 • sige, hvis man har en dårlig dag.
 • fast personale plejer komplekse beboere - ros og ris gives konstruktivt
 • god introduktion til nye medarbejdere
 • aflaste hinanden
 • sige til, hvis man har brug for hjælp
 • sikre egne kompetencer
 • alle tager ansvar

Det er meningsfuldt, udviklende og sjovt at gå på arbejde på Tangshave.

Klik her for at læse værdierne i forhold til at være ansat på Tangshave.

Stemningsbillede