Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Tilsyn på plejecentre

Her kan du læse mere om tilsyn på plejecentre.
Opdateret 14.01.2019

Kommunen skal hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejecentrene.

Hensigten med uanmeldte tilsyn er at sikre, at det pågældende plejecenter ikke kan nå at forberede tilsynsbesøget på en sådan måde, at tilsynet ikke bliver opmærksom på relevante problemstillinger.

Tilsynet omfatter indsatsen over for beboerne på plejecentrene. 

Derudover udføres der tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, som sikrer at sundhedsloven samt serviceloven overholdes. Disse tilsyn kan både være planlagte og uanmeldte.

Formålet med tilsynene er at sikre, at borgerne får den rette hjælp, pleje og omsorg. Derudover skal tilsynene skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling.

For hvert tilsynsbesøg udarbejdes en tilsynsrapport. Du kan læse tilsynsrapporterne i menuen under hvert plejecenter. 

Papirbunke