Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Aktiviteter på Gråsten Plejecenter

Her kan du læse om daghjem og aktivitetscenter. Aktiviteter på plejecenteret er sociale, vedligeholdende eller praktiske. Aktiviteterne er altid frivillige.
Opdateret 26.03.2021

Daghjem

Vores daghjem består af:
 • daghjem
 • daghjem for demente
 • træningsenhed.
Vi har mange forskellige aktiviteter i daghjemmet på Gråsten Plejecenter, men samtidig er der også mulighed for ro og afslapning, hvis det er det, man ønsker. 
Vi lægger stor vægt på at holde hoved og krop i gang. Der vil dagligt være fysiske aktiviteter, som fx stolegymnastik, gåture eller motion i redskaber. 
Af andre aktiviteter kan nævnes busture, forskelligt håndarbejde, diverse spil, gåture, vedligeholdelses-træning, højtlæsning, filmforevisninger, 
bowling, boccia, lottospil, sang, gudstjenester, osv. 
Herudover går vi meget op i at få os en god snak med hinanden, og vi nyder hinandens selskab.
 
For at komme i daghjem, skal man visiteres. 
Du kan finde ansøgningsskema på Sønderborg Kommunes hjemmeside, eller du kan kontakte Visitationen på tlf. 88 72 45 23 (kl. 8.00-9.00 eller kl. 13.00-14.00). De vil hjælpe dig med at finde ansøgningsskemaet.

Her kan du se daghjemmets velkomstfolder.

Folder om særlig daghjemstilbud til borgere med demens.

Her kan du læse pjece om vedligeholdende træning.

Aktivitetscenter

Aktiviteter for beboerne kan være:

 • at hjælpe med tilberedning af mad, bagning og borddækning
 • samvær i den fælles opholdsstue - fx fællesspisning, tv, avislæsning og spil - men også indkøbsture, udflugter og gåture
 • daglige gøremål i boligen - fx vasketøj, blomstervanding, sengeredning og oprydning
 • biografeftermiddag
 • lørdagsdans
 • tirsdagssang
 • stolegymnastik
 • gudstjeneste
 • bankospil
 • wellness
 • strikkeklub
 • og meget mere.

Kontakt os endelig ved spørgsmål på tlf:  88 72 68 50.

Derudover er Sundeved Aktivitetscenter tilknyttet Gråsten Plejecenter. Her er også en masse gode tilbud. 
Kontakt endelig Sundeved Aktivitetscenter: Kontaktperson Ann Grandt, tlf.: 21 48 75 69

Sundeved Aktivitetscenter ligger ved  Sundeved Forsamlingsgård, Nybølvej 2, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg.

Stemningsbillede