Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Amaliehaven

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre
Opdateret 17.05.2022

Plejecentret ønsker den bedst mulige dialog med brugere og pårørende og har derfor oprettet et bruger- og pårørenderåd.

Rådet fungerer som talerør for beboerne overfor ledelsen og de sociale myndigheder. Rådet bidrager til at sikre, at hverdagene forløber i harmoni og i overensstemmelse med de værdier, som Amaliehaven står for og skal arbejde efter. 

Det sker i praksis ved, at rådets medlemmer drøfter retningslinjerne for det daglige liv og bidrager med synspunkter til retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Referater kan rekvireres ved henvendelse til administrationen.

Medlemmer af bruger- og pårørenderåd:

Beboere:

Pårørende:

Medarbejdere:

 

Formand
Stig Tønder

Daglig leder:
Louise Dall Kirkegaard

 

Næstformand
Anna Hansen

Daglig leder
Helle Frederiksen

 

Gunnar Jensen

Plejecenterleder
Lykke Frydendall

 

Hans Kock

Daglig leder
Sanne Knudsen

 

 

Serviceleder
Søren Uldall Beck
 

Stemningsbillede