Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Dybbøl Plejecenter

Bruger- og pårørenderådet er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre.
Opdateret 02.12.2021

Bruger- og pårørenderådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder. 

Rådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjerne for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra Embedslægeinstitutionen.

Rådet behandler ikke enkelte sager.

Bruger- og pårørenderådet mødes ca. fire gange årligt. Hvert år i september måned afholdes der valg.

Medlemmer af bruger- og pårørenderådet:

Beboere:

Olga Larsen

Pårørende:

Sanne Ewers
Per Thomsen
Curt Buch-Hansen
Peter Baum
Torben Sørensen

Medarbejdere:

Maria Johannsen, plejecenterleder
Sara Hjorth, daglig leder
Betina Lyck, daglig leder
Lillian Kjær Jensen, daglig leder
Gitte Lundby, aktivitetsmedarbejder

Frivillige:

Birthe Kümpel
Eva Johnsen

Maria Johannsen fungerer som sekretær for rådet.

Klik her for at læse referatet fra mødet den 1. december 2021.

Klik her for at læse referatet fra mødet den 16. september 2021.

Stemningsbillede