Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Hørup Plejecenter

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Hørup Plejecenter.
Opdateret 05.10.2021

Sammensætning af bruger- og pårørenderådet på Hørup Plejecenter pr. 01.10.2020.

Beboere på plejecenteret:

Frederik Smidemann
Bente Jønsson

Pårørende til beboere på plejecenteret:

Kristian Iversen, tlf. 74 41 55 13
Birger Jønsson, tlf. 53 37 18 44

Frivillige tilknyttet plejecenteret:

Ingolf Pedersen, tlf. 21 79 40 09
Birthe Sørensen, tlf: 74 40 75 36

Medarbejderrepræsentanter:

Conny Appelby Jensen, tlf. 81 73 83 20
Dorthe Vagner Kastrup, tlf. 27 90 63 60

Ledelserepræsentanter: 

Ulla Pedersen, tlf. 27 90 55 29
Torben Jacobsen, tlf. 27 90 63 51
Viola Jonnson, tlf. 27 90 70 07
Karoline Borrisholt, tlf: 27 90 03 81

Klik her for at se vedtægterne.

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder.
Bruger- og pårørenderådet inddrages i fastlæggelse af retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.
Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og til fra Embedslægeinstitutionen.

Klik her for at læse referat fra bruger- og pårørenderådsmøde 2. september 2021.

Klik her for at læse referat til bruger- og pårørenderådsmøde 10. juni 2021.

Klik her for at læse referat fra bruger- og pårørenderådsmøde 1. oktober 2020.

Foto af: Indvielse af hønsegård