Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Bruger- og pårørenderåd - Tandsbjerg Plejecenter

Bruger- og pårørenderåd er stadig et tilbud på Sønderborg Kommunes plejecentre
Opdateret 30.06.2021

Rådet fungerer som talerør for beboere og pårørende i forhold til ledelsen og de sociale myndigheder. 

Bruger- og pårørenderådet orienteres om retningslinjer for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for pleje- og omsorgsindsats, arbejdsrutiner, aktiviteter og samvær, kostplaner m.m.

Desuden er rådet høringsorgan i forhold til de kommunale tilsyn og tilsyn fra embedslægeinstitutionen.

Bruger- og pårørenderådet på Tandsbjerg Plejecenter består af:

Pårørende:
Egon Osther

Beboer:
Annelise Jørgensen

Frivillige:
Kirsten Bromann
Birthe Frellesen

Medarbejder:
Plejecenterleder Christiane Bro Simonsen
Daglig leder Susanne Elmelund
Daglig leder May-Britt Madsen Farag
Teknisk serviceleder Flemming Boye
Medarbejder Merete Kudsk

Klik her for at finde referatet fra bruger- og pårørenderådsmøde den 4. februar 2020.

Stemningsbillede