Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Mål og værdier - Amaliehaven

Forvaltningen Social og Senior arbejder ud fra værdierne Nærvær, Tryghed og Respekt, derudover har vi vores egne værdier.
Opdateret 24.04.2018

Læs her om mål og værdier for Plejecenter Amaliehaven

Plejecenter Amaliehaven vægter højt at der er aktivitetstilbud til alle beboere, hvor der i høj grad tages individuelle hensyn til den enkeltes fysiske og/eller psykiske begrænsninger.

Mål for Amaliehaven er:

  • God kvalitet i omsorg og pleje
  • At skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte beboer

Værdigrundlag: 

På Amaliehaven sætter vi fokus på værdierne nærvær, tryghed og respekt - det vil sige, det er vigtigt, at:

  • Du føler tryghed og nærvær så du bevarer din personlighed og værdighed
  • Din selvbestemmelse bliver respekteret

Vi arbejder ud fra værdierne:

  • dialog
  • anerkendelse
  • samarbejde
  • engagement

Du vil opleve den gode dialog mellem dig, medarbejderne og dine pårørende.

Stemningsbillede