Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Mål og værdier - Mølleparkens Plejecenter

Forvaltningen Social og Senior arbejder ud fra værdierne Nærvær, Tryghed og Respekt, derudover har vi på Plejecenter Mølleparken vores egne værdier.
Opdateret 24.04.2018

Værdigrundlag for Mølleparkens Plejecenter 

Værdigrundlaget omfatter de værdier, der arbejdes efter i forhold til beboerne, disses familie og venner, ledelsen, medarbejderne og samarbejdspartnere i øvrigt.

Sammen med dig og din familie vil vi gøre din hverdag meningsfuld. Vi vil gerne gøre vores til, at du skal føle glæde ved livet. Vi vil glæde os i nu'et og til morgendagen. Vort motto er: "Hold hovedet koldt og hjertet varmt!"

Nærvær - Tryghed - Respekt er gennemgående værdier.                                                

A. Hvert enkelt menneske har værdi i sig selv – vi respekterer hinanden.

Det opnås ved, at:

 • Beboerne har egen bolig.

 • Beboernes værdighed og ret til selvbestemmelse respekteres.

 • Beboerne og personalet tager hensyn til hinanden og viser forståelse for andres måder at være og leve på.

 • Personalet har indfølingsevne og situationsfornemmelse.

 • Personalet skal skabe en god stemning i dagligdagen ved at være venlige og imødekommende.

B. Samarbejdet er baseret på nærvær og dialog.
Det sker ved, at:

 • Dialogen er præget af åbenhed og tillid.

 • Der sikres en fyldestgørende og gensidig information.

 • Aftaler bliver holdt.

C. Dagligdagen er kendetegnet ved et trygt og hjemligt miljø.

Det betyder, at:

 • Beboernes ret til privatliv respekteres.

 • Beboerne og personalet arbejder sammen om de daglige gøremål.

 • Beboernes familie og venner indgår naturligt i samarbejdet.

 • Beboerne modtager den nødvendige pleje og omsorg.

D. Beboerne oplever et indholdsrigt og meningsfuldt liv.
Det sikres ved, at:

 • Dagligdagen i plejecentret/plejehjemmet tager udgangspunkt i det, som beboerne finder meningsfyldt.

 • Den enkelte beboer til- og fravælger selv de aktiviteter, som vedkommende ønsker at deltage i.

 • Beboerne har mulighed for at dyrke interesser og få oplevelser, som de sætter pris på.

 • Beboerne og personalet har fælles oplevelser.

 • Beboerne har mulighed for at fejre mærkedage, højtider m.v.

Stemningsbillede