Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Om Guderup Plejecenter

Guderup Plejecenter er et hjem med atmosfære, liv, glæde og varme - her skaber vi de bedste rammer for den tredje alder. Vi har specialiseret os i demens.
Opdateret 25.04.2020

Guderup Plejecenter ligger naturskønt ved en mose, hvor der er et rigt dyreliv, grønne områder og stier.
Der er gå afstand til Brugsen og busstationen. Plejecenteret er oprindeligt fra 1984 og er løbende moderniseret senest i 2014.

Fra 2019 vil der være:

  • 35 special boliger til demente fordelt på 5 afdelinger heraf vil de 4 være stuer til udredning/aflastning af demente borgere
  • 17 boliger til alment svækkede ældre samlet på 1 afdeling

De 28 specialboliger til demente er et-rums boliger med udsigt til grønne områder.
De 28 boliger er store to-rums lejligheder, og fælles for dem alle er, at de har funktionelle fællesrum, der er forskellige afhængig af, hvilken afdeling man flytter ind i.

Klik her for at læse "Velkomst til nye beboere".

Stemningsbillede

Ældreboliger:

Omkring plejecentret ligger 24 ældreboliger, der i mere eller mindre grad har tilknytning til plejecentret.
Borgerne har mulighed for dagligt at færdes på plejecentret, i den grad de måtte ønske det - bl.a. til fællesspisning eller et af de mange arrangementer, der bliver holdt.

Hjemmeboende pensionister

I vores cafeteria er der mulighed for at hjemmeboende pensionister kan købe den daglige mad.
Hjemmeboende pensionister kan i ugens løb deltage i en række aktiviteter i aktivitetscenter og daghjem. 
Disse tilbud kan du læse om ved at klikke her.

Tilsyn

Klik her for at se de seneste to års tilsynsrapporter.

Korttidspladser

Har du brug for kontakt til korttidspladser, så klik her.

Virksomhedscenter 

På Guderup Plejecenter har vi et tilbud om praktik via vores virksomhedscenter. Vi er forpligtet til at tage et socialt ansvar og tager denne opgave meget alvorligt. 
Vi har organiseret vores virksomhedscenter således, at vi understøtter praktikanterne med en overordnet kontaktperson og lokale mentorer i de enkelte afdelinger, som varetager den daglige kontakt og opfølgning, sammen med praktikanterne. 
Gennem mentorrollen aktiverer vi borgere i Sønderborg Kommune, der af forskellige årsager har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
Vi tager altid udgangspunkt i praktikanternes kompetencer og ønsker for fremtiden, og vi arbejder tæt sammen med Jobcenteret om at få borgerne tilbage til arbejdsmarkedet.
Aftaler omkring praktikforløb aftales med Jobcenteret.